Maltepe Belediyesi önünde 28 gün direnişlerini sürdüren ancak Belediye Başkanı Mustafa Zengin’in görevlendirdiği danışmanlarından Yüksel Çifçi ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmasına rağmen, Zengin’in, mutabakat protokolünü  imzalamaması üzerine, işçiler belediye önündeki eylemlerine yeniden başlama kararı aldı.

Bu arada taşeron işçileri, yaptıkları açıklamada kendilerine destek olması gereken, taşeronlaşmaya karşı olması gereken Genel-İş Sendikası 2 Nolu şube ile Belediye-İş Sendikası 1 Nolu şube’nin, bu direnişi kırmaya çalışan  belediye başkanı Mustafa Zengin’in hazırladığı ve kendilerini haksız gösteren  deklarasyona imza attıklarını, Tüm Bel-Sen sendikasının bu deklarasyonu imzalamadığını belirtti.

İşçiler, bu sendikaların kuralsız ve kölece çalışma koşullarına taşeronluk sistemine karşı başlatmış oldukları direnişe destek olmak yerine  Mustafa Zengin’in tehditlerine boyun eğerek saflarını belli ettiklerini bu nedenle bu sendikaları  her zeminde teşhir edeceklerini açıkladılar…

İŞTE O AÇIKLAMA

“Yalanlarınız ve iftiralarınız direnişimize gölge düşüremez...

 

            Maltepe Belediyesi önündeki haklı ve meşru direnişimiz büyüyerek devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin direnişimizi bitirmeye dönük baskı ve yıldırma politikalarına son günlerde yenisini eklemiştir. En insani taleplerimizi görmezden gelen Mustafa Zengin direnişi karalamak için arkasına belediyede yetkili-yetkisiz sendikaları da alet etmiştir. En son yayınladığı deklarasyonun altına Tüm Bel-Sen hariç belediyedeki bütün sendikalar imza atmıştır.        

            Belediye bünyesindeki sendikalar kuralsız ve kölece çalışma koşullarına yani orman kanunlarının geçtiği taşeronluk sistemine karşı başlatmış oldukları direnişe destek olmak yerine Mustafa Zengin’in tehditlerine boyun eğerek saflarını belli etmişlerdir.

            Bizler haziran ayından beri Genel İş İstanbul 2 nolu şube ile sendikal örgütlenme çalışması yürüttük. Öyle ki bu süreçte mitinglere Genel İş kortejinde Genel İş imzalı pankartlarla yürüdük. Sendika yöneticileri şantiyelerde taşeron işçilerle komite ile beraber toplantılar almışlardır. Son süreçte çalıştığımız şirketlerin bilgilerini, yaklaşık 300 işçinin evraklarını almışlardır. Artık sendikal örgütlenmede son sürece girilmişti. Fakat Genel İş İst. 2 Nolu şube Başkanı aynı zamanda CHP İst. İl Başkan yardımcısı aynı zamanda CHP emekten sorumlu başkanı Nevzat Karataş son anda süreci tıkamıştır. Bize ifade edilen “ben CHP’liyim Mustafa Zengin’le aram bozulmasını istemem, zaten yıl sonu geldi işten atılanlar olsun yeni senede iş başı yapanlar üzerinden üyelikleri resmileştirelim” olmuştur. Dahası aynı şahıs yaptığımız eylemlere katılıp, destek olmak isteyen Genel İş üyesi işçilere yalanlar söyleyerek katılmalarını engellemiştir.

            Aralık ayından sonra haklı ve meşru taleplerimizi savunmak için kendi gücümüze yaslanmaktan başka çaremiz olmadığını gördük. Bizlerin kurtuluşu kendi ellerimizdeydi ve mücadelimizde tek başımızaydık. Bizlere üç beş kişisiniz diyorlar, bir avuç taraftarınız var diyorlar. Bizler bu örgütlenme ve direniş sürecinde dostumuzu, düşmanımızı ve dost görünüp düşmanımızın yanında saf tutanları çok iyi gördük. Burada özellikle belirtmek isteriz ki Mustafa Zengin’in baskılarına ve tehditlerine boyun eğmeyen ve imza atmayan Tüm Bel Sen safını belli etmiştir.

            Bizim direnişimiz farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor. Bizim kimseyle şahsi sorunumuz yoktur. Bizim tek derdimiz Maltepe Belediyesinden haklı ve meşru talepleri yerine getirmesidir. Sanki bizi aralık ayında işten çıkartan aynı belediye yönetimi değilmiş gibi, bizim iş akitlerimize yeni son verilmiş gibi gösteriliyor. Yine aynı belediye yönetimi biz Maltepe Taşeron Belediye işçilerini işten çıkarttığını söylerken bir yandan da bunlar benim işçim değil, hiçbir sorumluluğum yoktur diyebilmiştir. Bu bile belediye yönetiminin yalanlarının göstergesidir.

            Belediye yönetimi ve yayınlanan deklarasyona imza atan sendikalar artık şunu iyi bilmelidir ki sizleri her yerde teşhir edeceğiz. Bu kirli oyuna alet olan sendikalar da tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır. Burdan bir kez daha ilan ediyoruz ki haklı ve meşru taleplerimizi kendi kirli çıkarlarınız uğruna karalayamazsınız.

            Belediye yönetiminin hazırladığı deklarasyonda imzası bulunan Genel İş 2 nolu şube başkanı Nevzat Karataş ve Belediye İş 1 nolu şube Başkanı Ali Beyaz derhal istifa etmelidir. Burdan Genel iş ve Belediye iş genel merkezlerine çağrımızdır, atılan imzalar geri çekilsin, sorumlulardan hesap sorulsun. Yoksa bu kirli oyunun bir parçası da siz olursunuz.

            Biz Maltepe Taşeron belediye işçileri olarak direnişimizi gölgeleyenleri her yerde teşhir etmeye devam edeceğiz. Bundan dolayı yarın 28 ocak cumartesi günü saat 14.00 da Taksim’de bir eylem gerçekleştireceğiz. Tüm emekten yana olan dostlarımızı bekliyoruz.” 

             

Baskılar Bizi Yıldıramaz!

Atılan İmzalar Geri Çekilsin!

Nevzat Karataş ve Ali Beyaz Derhal İstifa Etsin!

Mustafa Zengin İşçiler Fakir!

Taşeron İşçisi Köle Değildir!

 

Direnişçi Maltepe Taşeron Belediye İşçileri