Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İkinci bir Sulukule olayına imza attı. Beyoglu, İstiklal (Hacı Hüsrev) Mahallesi 1643 sayılı ada, 04.11.2012 tarih 28457 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3901 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca riskli alan ilan edildi.

Hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi, 644 sayılı KHK ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylandı.

 

Riskli Alan ilan edilen alan, yapılan plan tadilatıyla bir kısmı  “Mesleki ve Teknik Eğitim Alanı” bır kısmı da park alanı ilan edildi.

Planlar İstanbul Çevre ve Şehircilike İl Müdürülüğün’nde 15/03/2017-13/04/2017 (30 gün) tarihleri arasında ve internet sitesinde askıya çıkarılıldı.

CHP eski İBB Meclis üyesi İbrahım Doğan “Bu bölgede yaklaşık 150 konut bulunmaktadır. Yapılan bu plan ile burada barınmakta olan insanların akibeti meçhul. Bu planlar, yasalara barınma hakkına vatandaşın müktesep ve mülkiyet haklarına aykırıdır. Bu nedenle askı südesinde itiraz edeceğiz”