CHP’li Kartal Belediyesi’nde, bir plan tadilatı talebinde ayrıcalık yapılarak meclisten geçirildiğini, bunun meclisin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili Taner Özdemir, Belediye Meclisi’nin aldığı karara itiraz ederek kararın iptali için dilekçeyle başvuruda bulundu.

Özdemir dilekçesinde “Kartal Belediye Meclisince ‘Kartal Yakacık Mahallesi, 122 pafta 12296 ada,35,36,37 Parseller’ ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi görüşülerek 10.02.2017 tarih ve 2017/30 karar sayılı karar oluşmuştur.

İlgili meclis kararına Kartal Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih 2017/29 sayılı 10.02.2017 tarih sayılı ve 10.02.2017 tarih 2017/27 sayılı kararını gerekçe gösteren itirazımzdır.

Kartal Belediye Meclis üyeleri olarak şahsım, itiraza konu dahil ilgi tuttuğum 4 konuda meclis olarak farklı muamele yapılması sebebiyle konuya imar yönünden esasen itiraz ediyorum.

İlgi tuttuğum 3 meclis kararında yer aldığı üzere İBB 20.08.2004 gün ve 12734-41-030-000/S-90 sayılı Başkanlık onayı ve 20.08.2004 gün ve 12734-41-030-000/S 89 sayılı genelgesi gereği Plan Tadilatı için gerekli olan evraklar itiraz ettiğim gündem maddesinde de sağlanmamış olup, İmar Komisyonu ve Meclis bu konuda diğerlerinden farklı olarak olumlu karar vermişlerdir. Bu meclisin tarafsızlık ilkesine aykırıdır. Bu gerekçelerle uturazımın değerlendirilerek, kararın iptalini talep ediyorum” dedi