Şişli Pangaltı’da Ermeni Vakfına ait, içinde tarihi İnci Sineması’nın da bulunduğu yıkılan yapı grubu ile ilgili açılan dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mahkemenin bilirkişi eyeti mahallinde keşif yaptı. Bilirkişi heyeti raporunu tamamladıktan sonra, mahkemeye sunacak.

Bu arada, inşaatın yapımı da devam ediyor. Yani hem mahkeme devam ediyor, hem de inşaat devam ediyor.!

İBRAHİM DOĞAN DAVA AÇMIŞTI

Vakfın otel yapacağı toplam 24 parselin imar durumu 2012 yılında değiştirilmiş, Ermeni okulu ve kilise korunmak kaydıyla turizm tesis alanı ilan edilmişti. İBB eski belediye meclis üyesi İbrahim Doğan, öncelikle yünütmenin durdurulması ve planın iptali talebiyle 12.6.2013 tarihinde idare mahkemesine dava açmıştı.

Doğan dava dilekçesinde 8 bin 400 metrekarelik sosyal donatı alanının yok edildiğine, yeni yapılacak otelin yüksekliğinin tarihi siluete de zarar vereceğine dikkat çekmişti. Dava sonuçlanmadan vakfın otel projesi için boşaltılan dükkânlar yıldı ve inşaat bitmek üzere. Ermeni Katolik Mihitaryan Manastır ve Mektebi Vakfı’na kayıtlı Halaskârgazi Mahallesi, 63 pafta, 679 adada yer alan toplam 24 parsel için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 13 Eylül 2012 günü 1/5 bin ölçekli imar planında değişiklik yapıldı. Parsellerde otel yapımının önünü açan değişiklikte emsal 3 olarak belirlendi ancak emsal dışı bırakılan alanlarla bu rakam 5.5’e kadar çıktı.

MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURMASI TALEBİNİ RED ETTİ

Mahkeme, 20.16.2016 tarihinde verdiği ara kararla yürütmenin durdurulması istemi talebini red etmişti. Yürütmeyi durdurma talebi red edildiği için inşaat devam ediyor ve neredeyse bitme aşamasına gelmiş durumda.

 

Öte yandan, , planın iptali ile ilgili dava süreci devam ediyor. Mahkeme heyeti geçtiğimiz günlerde (12.6.2017) tarihinde mahallinde keşif yaptı.

Hem inşaat devam ediyor, hem mahkeme devam ediyor. Süreç içinde olayın nasıl mecraya oturacağı nasıl sonuçlanacağı  ise merak konusu..

ŞİŞLİ MECLİS ÜYESİ ÇALTI  1000’LİKLERE DAVA AÇTI MI?

Bu arada, Şişli Belediyesi, 1/1000 ölçekli planlarla ilgili her hangi bir işlem yapılmadığı için,dava konusu parsellere inşaat ruhsatı vermişti. Edinilen bilgiye göre, Şişli Belediye meclis üyesi Dursun Çaltı ile Hüseyin Sağ'ın 1/1000 ölçekli planlara dava açtığı öğrenildi. Çaltı ve Sağ dava açtı mı, açtı ise inşaatın yürütmesinin durdurulması için başvuru yapıldı mı? Yapıldı ise davanın akibeti ne oldu? Plan iptal olursa belediye ruhsatla ilgili nasıl bir işlem yapacak. Burada önemli olan 1/1000 ölçekli uyguyala imar planıdır. Şişli belediye meclis üyeleri dava açmadı mı?

Bu soruları sormak için aradığımız Şişli Belediyesi Meclis üyesi Dursun Çaltı, müsait olmadığını belirterek konuşmak istemedi. Çaltı istediği zaman söz hakkını kullanabilir.