İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen milyar dolarlık “İhaleye Fesat Karıştırma” soruşturmasında İBB Başkanı Topbaş’ı bu kez “Bilirkişi manipülasyonu” da kurtaramadı.

Oda TV’nin haberine göre “Aynı dosyada, yaklaşık dört buçuk yıl önce de “takipsizlik” kararı verilmiş; bu karar ise, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Teftiş Raporu ile teyit edilen suçlamaya yönelik soruşturmanın “çok eksik ve yetersiz”olduğu gerekçesiyle, 2010 yılında kaldırılarak dosya savcılığa geri iade edilmişti.

Bunun üzerine, yaklaşık 4 yıllık bir sürüncemeden sonra, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi üç akademisyen tarafından hazırlanan 21 sayfalık “Bilirkişi Raporu” gerekçe gösterilerek ikinci kez verilen“Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar”, bu kez de oybirliği ile alınan 6 Haziran 2014 tarihli kararla Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinden geri döndü.

SAVCILIK TOPBAŞ'A "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" DAVASI AÇIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca salt bilirkişi raporuna dayanılarak verilen “takipsizlik” kararına karşı, dönemin İETT Genel Müdür Yardımcısı Cemal Acar tarafından, Bilirkişi Raporu’nun, herhangi bir inceleme, analiz veya değerlendirme yapılması şöyle dursun, soruşturma konusu olaya ilişkin ‘tek bir kelime’ dahi içermediği, Raporun da Savcılık kararının da esasen skandal nitelikte olduğu, dosyada sayısız delil bulunduğu” gerekçesiyle itiraz edildi. Mahkeme tarafından bu itiraz yerinde görülerek, savcılık kararı, “teknik ve hukuki yönden yetersiz, soyut ve hukuka aykırı” bulunarak kaldırıldı ve dosya Ceza Muhakemesi Kanununun 173'ncü maddesi uyarınca yeniden savcılığa geri iade edildi.

Yasaların uygulanması durumunda, şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Topbaş hakkında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamasıyla kamu davası açabilir.

DOSYADA ZAMANAŞIMI SÜRESİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan, savcılıkça soruşturmanın senelerdir eylemsiz ve işlemsiz bırakılması, bir süre önce eski İçişleri Bakanı tarafından geliştirilen ve dünya yolsuzluk literatürüne kazandırılan kavramla söylenilecek olunursa,“İBB Başkanı TOPBAŞ’ın adeta önüne yatılması” ile eşanlamlı bir savsaklama nedeniyle, dosyanın zamanaşımı süresi de yaklaşıyor.

Yine aynı dosyada, İBB Başkanı Topbaş’ın himaye edildiği iddiasıyla bir savcı hakkında HSYK’ya yapılan suç duyurusu üzerine önce inceleme ve isnatların doğrulanmasıyla da soruşturma başlatıldığı; sonucunda ise tespit edilen kusurların cezalandırma için yeterli mahiyet ve ağırlıkta görülmediğinden “işlemden kaldırma” kararı verildiği; bu karara karşı Ankara 8. İdare Mahkemesinde açılan davanın sonunda ise Adalet Bakanlığı ve HSYK’nın kusurlu görülerek “işlemden kaldırma” kararının iptal edildiği ve buna dair karar da bulunuyor. Diğer bir deyişle, ihaleye fesat karıştırma soruşturmasına konu somut olayda, savcılığın İBB Başkanı Topbaş’ı, Adalet Bakanlığı ve HSYK’nın da ilgili savcıyı (ve dolayısıyla da TOPBAŞ’ı) himaye ettikleri yargı kararıyla da tescil edilmiş bulunuyor.

Dosya kapsamında, İBB Başkanı TOPBAŞ, “Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyat Köyü” Hafif Metro ve Metro Projesinde “kural dışı” işlemlerle ihaleye fesat karıştırmak, devamında zincirleme olarak tekrarlanan“usulsüz” eylemlerle kamuyu da “400 milyon dolar” zarara uğratmakla suçlanıyor. Yine anılan kararda, oybirliği ile “Kaldırma” hükmünü veren mahkemenin başkanının ise eski Balyoz Mahkemesi başkanı oluşu da ayrıca dikkat çekiyor”

Odatv.com