Türkiye?de şu an itibariyle sandıkların yüzde 50?i açıldı

Evet?. %?59.8

Hayır. %40.7