Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin’in, Dragos’ta Kızılay’dan kiraladığı ve yaklaşık iki ay sonra, “Mavi Tenis Akademi Danışmanlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 14 bin tl (14 milyar’a) kiraya verdiği arsayla ilgili tartışma sürüyor.

 

Meclis üyeleri “haberiniz doğru”

Bu arada, önceki gün internet sitemizden yayımladığımız haberimizi Bazı meclis üyeleri de doğruladı. İsmini vermek istemeyen bir meclis üyesi  “burası plansız bölgede kalmaktadır, buranın 1/5000 ölçekli planları ve yanı sıra alt planları olan 1/1000 ölçekli planları da henüz yapılmamıştır. Dolayısıyla plansız bölgede kalan bu alanda kesinlikle yapı yapılamaz. Ayrıca da, haberinizde sözleşmede ki çelişkilere de yer vermişsiniz. Sözleşme yapılırken, çelişkili maddeler konulmuş. Bir maddesinde burayı arsa olarak kiraya verdiklerini ifade etmişler, bir diğer maddesinde, kaçak inşaat yapılırsa kiracı sorumludur demişler, bir diğer maddesinde tenis kortu yaparsa belediyeye devreder demişler. Böyle şey olur mu. Plansız bölgede olduğunu göre, kesinlikle yapı yapılamaz maddesi neden koymamışlar da ucu açık maddeler koymuşlar. Vatandaş yapı yaptıktan sonra bir da tutanak tutmuşlar böyle şey olur mu, söylenecek söz yok, her şey ortada”  dedi.

 

Yasa “yıkılması gerekir” diyor

 

Konunun teknik uzmanları “ Mevzuat gereği imar planı olmadığı müddetçe, bu parsele ruhsat verilmesi mümkün değildir.

Kaldı ki, bu parsele yapı tatil tutanağı tutulmasına gerek kalmadan  bu tip kaçak (ruhsatsız) yapılan inşaatların belediye tarafından anında yıkılması gerekmektedir.

 

Tutulan “Yapı Tatil Tutanağı”nda, İmar Kanunun 32. maddesinin uygulanacağı yazılı ise de, planı olmayan hiçbir yere ruhsat verilemeyeceği gibi, imar kanununun 32. maddesinin de uygulanması söz konusu olamaz.

 

Yine, 27.04.2011 tarihli “Yapı Tatil Tutanağı”nda 32. maddenin uygulanmasından bahsedilmekle birlikte, ilgili kanunun 32. maddesinden bahisle “bu tarihten itibaren(yani 27.04.20011) en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak belediyeden mührün kaldırılmasını ister” denilmektedir.

Ancak, buranın planları olmadığı için her hangi bir ruhsat verilmesi söz konusu olamayacağından 32. maddenin uygulanması da söz konusu değildir. Ruhsatı olmayan bir yapı nasıl ruhsata uygun hale getirilecektir ki”

 

Belediye bu işlemleri yapmadığı gibi, bu gün itibariyle de söz konusu arazi üzerinde 50x20 metre kare ebadında 8-10 metre yüksekliğinde çelik konstrüksiyonlu yapı ile bitişiğinde 40x25 metre alanlı iki kat yüksekliğinde betonarme karkas yapı yapılmıştır. Ve çalışmalar devam etmektedir. Üstelik tutanağı tutulmasının üzerinden dört ay gibi bir süre geçmesine rağmen, belediye hiçbir şey yapmamıştır.

 

Üstelik söz konusu yer “Tugay Deresi” kenarında olup dere yatağı sınırları içinde kalmaktadır. Mevcut bölge yeşil alan olarak gözükmektedir.

 

Kaldı ki, inşaat bu gün itibariyle de fiili olarak devam etmektedir. Her hangi bir yıkım işlemi ve ya başka yasal işlemlerde yapılamaktadır.

 

 öte yandan firma yetkilileri, konuyla ilgili bir takım belgeler göndereceklerini ve bir açıklama yapacaklarını söylemelerine rağmen şu ana kadar her hangi bir belge ve yanıt göndermediler.