ENGELSİZ DÜŞÜNEN GENÇLER

İstek Uluğbey Okulları öğrencileri bu yıl 5.sini düzenlediği Uluğbey Gençlik Konferansı’ nda gençleri engelsiz düşündürmeyi, toplulukla sistemli çalışmayı,  düşünüp yeni fikirler üretmeyi ve ürettikleri bu fikirleri somutlaştırmayı hedeflediler.

Liseli gençler ütopya ve distopya olarak var olan ‘AMORE & ODİUM’ adlı ülkelerde maddi-fiziksel-ırksal-dinsel hiçbir engele takılmadan ideal düzeni oluşturdular.  5 Mayıs 2017’de başlayan ve 4 gün süren bu konferansta 210 katılımcıyla ekonomi, sağlık, eğitim, adalet, barınma ve yerleşme, dış güvenlik, iç güvenlik komiteleri Amore ve Odium ülkelerinde meydana gelen ‘Mülteci’ sorunlarına çözüm buldular.