İstanbul’da bir belediye başkanının makam aracına konulan hacizi, yerel mahkeme kaldırdı. Yargıtay, Emsal bir karara imza attı. “Beldiyenin borcu olmasına rağmen başkanın makam aracı kullanması yasaya aşkırı olduğu” gibi kamu vicdanını da rahatsız eder” diyerek yerel mahkemenin kararını bozdu.

İstanbul’da belediye’den alacaklı olan kişi, başkanın aracına haciz koydurdu. Mahkemeye baş vuran başkan, kanunda ki “Belediyenin kamu hizmetlerinde kullanılan malları haczedilemiz” hükmü gereğince haczin kaldırılmasını istedi.

Mahkeme haczi kaldırdı fakat alacaklı şahıs Yargıtay’a temyize gitti. Yargıtay 8. Dairesi’nin emsal kararında kamu hizmeti için belediye başkanına makam aracı gerekmeyeceği vurgulandı. “Belde sakinlerinin ihtiyacını karşılamak üzere kurulan belediyenin borcu varken başkanın makam aracı kullanması, anayasa ve AİHS’ne aykırı olacağı gibi kamu vicdanını da rahatsız edecektir” denildi. Yarına Bakış..