Çevre Bakanlığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini yaparak Yassı Adayı imara açtı.  23.03.2017 onaylanan plan 17.04.2017 tarihinde askıya çıkacak

 Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz İnşaat Mühendisi İBB Önceki dönem CHP Meclis Üyesi İbrahim Doğan “Yapılan bu imar  planı imar mevzuatına, doğal çevreyi koruma kanuna aykırıdır. Yapılan bu  planla birlikte  Yassı Ada’nın doğal sülieti  tamamen yok edilmektedir. 

Bu planlar yapılırken ada halkına ve kamu kuruluşlarına , meslek odalarına, çevreci kuruluşlara görüş sorulmuyor.  Yapılan plan değişikliği kamu yararı taşımıyor. Değişiklik ile birlikte  Turizm Kültür Alanı fonksiyonu için; 0.30 yoğunluğunda emsal verilmiş, bodrum kat emsal dışı olup iskan edilir denmektedir. Turizm- Kültür  tesis alanında; otel,  bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, açık hava müzesi, kütüphane, dini tesis alanı, idari bina, müze, konferans salonu gibi yapılar olacak.

Liman lejantlı alanda:  yatlar için yürüme yolları , iskeleler,  ve emsal: 0.20 yoğunlukta H: 6.50m yükseklikte yapılaşma verilmiştir.

 Plan yapma ilkelerinin bir maddesi de katılım ilkesidir. Bu nedenle kamunun ( halkın) hakkını kendine görev edinmiş plan otoritelerinin (meslek odaları vs. ) görüş ve önerileri önemlidir. Doğal çevreyi korumak devletin  ve vatandaşların  Anayasal görevidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birinci görevi  doğal çevreyi korumak olmalıdır.

       Ancak görüyoruz ki  Bakanlık bütün işi gücü bırakmış, İstanbul da nerde bir doğal çevre, mahalle arasında kalmış bir park, yeşil alan varsa imara açarak, ticari mantıkla betonlaştırmanın yolunu açıyor. Kentimizde  park alanları ve yeşil alanlar ve orman alanları birer birer  Çevre  Bakanlığı tarafından imara açılıyor. Ve birilerine rant uğruna peşkeş çekiliyor.  İstanbul’un belki de en bakir alanı YASSI ADA kaldı . ona da bu planlarla kıyılıyor. Buna izin verilmemeli.

     Sismik araştırmalar dışında hiçbir yabancı müdahaleye açılmaması gereken Sivri ada ve Yassıada kuş göçlerinin en önemli duraklama alanlarından biridir. Aynı zamanda İstanbul’un temiz kalabilmiş neredeyse tek balık yumurtlama ve mercan alanını barındıran Sivri ada ile Yassıada; İstanbul ve Marmara’nın doğal, ekolojik ve kültürel niteliklerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Marmara Bölgesi’ndeki su üstü ve su altı doğal hayatının vazgeçilmez bir parçası olan Yassıada ile Sivri ada’nın yok edilmesine seyirci kalınmamalı.  Yasalara aykırı olan ve kamu yararı taşımayan bu planlar uygulanırsa telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır” dedi