Yaklaşık dört dönemdir Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Nermin Bostan görevinden alındı.

Bostan pasif Başkan danışmanlığı görevine atanırken, İnsan Kaynakları Müdürü olan Sevin Köker, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne atandı.  Köker, Sosyal Yardım Müdürlüğü’ne de vekaleten bakıyordu..