arslan @ ilkhaber.biz

Kartal BelediyeBaşkanıOpr. Dr. Altınok Öz?ün, yönetim kadrosunda önemli değişiklik yapacağı,yeni yıla yeni yönetim kadrosuyla gireceği, kamuoyunda yaygın olarakkonuşulmaya başlandı. Ben de, Kartal?da yaşayan biri olarak Belediye Başkanının daha iyihizmetler yapabilmesi için, bu değişimin yapılmasından yana olduğumubelirtmek istiyorum.Kartal?da daha güzel eserlere imza atmak için, mevcut kadronun büyükbölümünün yetersiz olduğunu açık yürekliliklesöyleyebilirim.Belediye Başkanının elini güçlendirmek ve uyumlu bir ekip çalışmasıyapmak için, en az üç Belediye Başkan Yardımcısının,bir o kadar daMüdürlerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum.Bunun yanı sıra, bazı hassas noktalarda bulunan üst düzey çalışanlar ilebazı ünvanlar adı altında ?görev yapan?bir takım kişilerin dedeğiştirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum.Bu gün Kartal?da kime ?hangi başkanyardımcısının, hangi müdüründeğişmesini istiyorsunuz ? diye sorsanız, her kesin aynı kişilerisöyleyeceği çok açıktır. Onun için, yapılacak olan değişiklikler,belediye başkanının elinigüçlendirdiği gibi, artısı olacaktır eksisi olmayacaktır.Değişimin dengeli olması durumunda, yapılacak eleştirilerin de kısasürede bertaraf edilmesi kolay olacaktır. Belediye Başkanı ?acı söyleyen dostlarıyla? ?tabi efendim? ?tamamefendim??siz doğru söylüyorsunuz? diyenleri çok iyi ayırmalıdır.!Belediye Başkanının, artık belediyeyi profesyonelce yönetmesinin zamanıda gelmiştir. Etrafındaki çok bilmiş ukalaları, kraldan daha çok kralcıdavrananları temizlemelidir.Her kese buranın bir kamu kurumu olduğu hissettirilmelidir. Profesyonelkadrolarını oluşturmak ve kurumsallaşmayı oturtmak zorundadır. ?acısöyleyen dostları?nın sözlerine kulak vermelidir.Belediye Başkanı, kadrolarına güvenmelidir. Görev ve yetki vermeli,hiyerarşik yapıyı mutlaka sağlamalıdır.İşleri alt kadro üzerindenyürütmek yerine, her kesin görev ve yetkileri kendine verilmeli denetimmekanizmasını da çalıştırmalıdır. Yanlış ve kanunsuz iş yapanlara veemre iteat etmeyenlere de, her türlü yaptırım uygulanmalı ve buyaptırımlardan geri adım atılmamalıdır. Kartal halkının güvenini kaybetmemek için, bazı yöneticilerin yaptıklarıhataların üzerleri kapatılmamalı ve gereği yapılmalıdır. O nedenle, bu değişim. Belediye başkanı için bir fırsattır. BelediyeBaşkanı kamuoyunun sesine kulak vermeli, çürük elmaları temizlemeli veyetersiz kalan yöneticilerle yollarını ayırmalıdır. Bu değişim, belediye başkanının elini güçlendirecektir. Kartal halkı, belediye başkanına güvenmekte ve desteğini sürdürmektedir.