arslan.aric @ gmail.com

CHP’li belediyeleri yakından izleyen bir gazeteci olarak, Belediye Başkanlarından ve
uygulamalarından kaynaklanan bazı olumsuzlukları zaman zaman gündeme getirdim.

İyi yaptıkları uygulamalarına destek verirken, eksik ya da yanlış yaptıkları uygulamalarını da
eleştirdim. Sorumluluk bilinciyle 15 yıl aradan sonra belediyeyi kazanan bir partiye, köstek
olmamak, fırsat tanımak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık.

Ancak, belediye başkanları öyle yanlış uygulamalar yapıyorlar ki anlamak mümkün değil.

Örneğin, Kartal stadyumunun bulunduğu alan, yapılacak olan plan tadilatıyla donatı alanından
çıkarılarak ticaret alanına çevrildikten sonra. başka bir bölgede bir stadyum ve bir antrenman
sahası yapımı karşılığında, TOKİ’ye verilmek istenmesi TOKİ’nin de buraya iş merkezi
yapacak olması nasıl izah edilebilir.!

Örneğin, geçmiş dönemde Dokuz Palmiye’ye ait olan ve inşaat yapılırken, kamu alanı olarak
kalması kaydıyla belediyeye devredilen ve “yol” yapılan arsa, nasıl oluyor da, yine eski
yönetim tarafından plan tadilatı yapılarak kamu alanından yani (yol) dan çıkarılarak şahsa
veriliyor.!

Nasıl oluyor da CHP’li belediye, bu duruma ses çıkarmıyor ve yapılan yanlış plan tadilatının
iptali için mahkemeye gitmiyor.! Hal böyle olunca da, bazı belediye başkanlarının “halkçı”
söylemlerde sözde kalıyor.

Belediye başkanlarının yönetimde de büyük yanlışlar yaptığı görülüyor.

-Siz, belediye’de yaşanan ve herkesin çıplak gözle gördüğü olumsuzlukları görmezseniz.!

-İnsanları çileden çıkaracak uygulamalara göz yumarsanız.! Eleştirileri uyarıları ve önerileri
görmezden gelip, benim dediğim olacak derseniz.!

-İnsanlara görev verip yetki vermezseniz.!

-O ilçenin çamurunu çiğnememiş, tozunu yutmamış, havsını solumamış bazı kişileri yönetim
kadrolarında bir yerlere getirirseniz.!

-Üniversite bitirmiş onlarca genç boşta gezerken, bazı değerleri yok sayarak, hiç ilgisi
olmayan birilerini belediye’de önemli noktalara getirirseniz.!

-Kamuoyunda itibar görmeyen, bir takım insanları çevrenizde tutmakta ısrar ederseniz.!
Başarılı olma şansınız olabilir mi.?

Belediye Başkanlarının yetkilerinin geniş olduğu bilinmektedir, ancak “kendi kadrosunu
kurma” adına “orantısız” bir şekilde yetkisini kullanarak, “benim atadığım insanlar her
şeyi bilirler, bunlardan başka kimse bu işleri yapamaz.!” mantığıyla bir takım insanları
bir yerlere getirmeleri, gerek meclis üyeleri arasında, gerek parti içinde, gerekse belediye
çalışanları arasında büyük rahatsızlık yarattığı açıkça görülmektedir.

Bu despotik davranışlarından dolayı, parti tabanında bazı kesimler patlama noktasına
gelmiştir.

Uzun süredir yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle, seçim sonrası CHP’li belediyelerde bir fırtına
kopabilir ve bazı istifalar gündeme gelebilir…!