aydin @ ilkhaber.biz

Önce muhafazakarlık nedir, ne değildir? Tarihte muhafazakarlık teslimiyetçi, kaderci, hazıra konan cahiller, çıkarcılar, rüzgara kapılan zalimler sürüsünden başka bir şey değildirler.

(1980) 1950 yılında iktidara gelen ünlü muhafazakar Adnan Menderes’ten bu yana 67 yıldır bu ülkeyi muhafazakarlar yönetmektedir.

Adnan Menderes’in iktidara gelmesi ile birlikte Amerika ile yaptığı anlaşmayla bu ülkeyi ABD’ye ilk peşkeş çeken siyasi iktidardır. Yaptığı en önemli anlaşma ise marşal yardımlarıdır.

Menderesin baskı ve zulme dayalı yönetim anlayışı 1960 yılında tasvib etmemekle birlikte askeri ihtilalle son bul muş asılmasına mal olmuştur.

ABD’nin ülkemize girişi menderesle yapılan anlaşmalar sonucu dal budak salarak bu güne gelinmiştir. Menderesle başlayan muhafazakarlar yönetimi askeri ihtilallerle el değiştirmiş günümüze gelmiştir. Yani kısacası 67 yıldır aynı zihniyet ülkeyi yönetmektedir.

Doğrusu pes bugün bu ülkeyi yönetenler bundan sonra bu ülkeyi muhafazakarlar yönetecek diyorsa durup düşünmek lazım. Tüm dünyada muhafazakarların anlayış yaşayış biçimleri aynıdır.