Barış…
 “Barış İstiyoruz” sloganı, insanlığın hakkı olan kalıcı barışın koşullarını yaratma mücadelesine eşlik ediyorsa anlamlıdır; barış içinde bir arada yaşanılabilir bir dünya isteğinde samimi iseniz, barış isteğini dillendirmekle yetinmez, savaşların müsebbibi olan kapitalizmi tarihin çöplüğüne süpürme işini de görev edinirsiniz...
Savaş ve Gözyaşı…
Devletli savaşlarda duygulara yer yoktur, ama bu savaşların tümüne mutlaka gözyaşı siyaseti eşlik eder, çünkü savaşın mimarları ‘meşruiyet meselesi’nin halli için halkların artan oranlarda çoğalan gözyaşına ihtiyaç duyarlar…
İktidar ve Korku…
İktidarlar biteviye korku üretmek, korkanları çoğaltmak isterler, çünkü korkmayan bir toplumu yönetemezler…
Yoldaşlık…
Che’yi tanımadım ama “yoldaşım Che” diyorum; bir insanlık ayıbı olan kapitalizmi tasfiye etmek ve sadece insanın insan üzerindeki bütün sömürü, iktidar ve istismar biçimlerini yasaklayan özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplum kurmak isteyen dünyanın bütün devrimcilerini de yoldaş sayıyorum.
Özgürlüğe Dair…
Özgürlük mücadelesinin insanlarına yakışan, bir insanın peşinden gitmek değil, fikirlerin peşinden gitmektir…---Fikirleri alınmadan oluşturulan yasalarla kuşatılmış bir hayatı yaşamak zorunda bırakılan insanların kendilerini özgür sanmaları, egemenlerin en büyük başarılarından biridir…
Tekil İrade Konumundaki Lider ve Demokrasi…
Toplumların kaderi üzerinde tepinen tekil irade konumundaki bir liderin yönetimine olanak tanıyan rejimleri demokrasi ile ilişkilendirenlerin durumu ancak iki sözcükle açıklanabilir: cehalet ya da sahtekarlık!..
Demokrasi ve Şeriat…
Takiye örtüsünü kaldırmaya başlayan İslamcılar “Kahrolsun Demokrasi” sloganı atıyorlar. Tartışmaya kapalı doğrularını ifade eden bu İslamcılar samimiler; gerçekte çok iyi bilinir ki, şeriat düzeninde “Allahın egemenliğini kula veren demokrasi”ye yer yoktur!..
Başvekil Tayyip’e İhtiyaçları Kalmadı!..
Kanımca kapitalizmin bekası için İslam coğrafyasında şeriatçı güçlerle demokrasi ihdas etmek isteyen emperyalizmin düzen kurucuları, özellikle de “Mursi’li demokrasi” deneyinden sonra beyhude bir çaba içinde olduklarını anladılar ve bu işe uygun bir ‘rol model’ olarak hazırlayıp sahaya sürdükleri Erdoğan’a “çok da lazım değilsin artık” mesajını vermeye başladılar… Velhasıl, Erdoğan’ın görünür hale gelen “Bana da Mursi’ye yaptıklarını yapabilirler” korkusunu ‘anlayışla’ karşılamak lazım!..
Darbe karşıtlığı
Darbe karşıtlığı bahsinde samimiyet testi için sorulması gereken soru şudur:Diyelim ki bir ülkede politika tercihleri sosyalist geleceğe ayarlı komünistler seçimle iktidar olmuş ve fakat komünistlere karşı askeri bir darbe yapılmıştır; bu durumda komünistlerden başka kim(ler) darbe karşıtı bir duruş sergiler?..
Seçmeli Ders Lazca…
Lazca seçmeli ders olmuş; lütfetmişler!..Anadilim Lazcayı konuşmam ilkokulda yasaklandı. Türkçeyi ilkokulda öğrendim. Lazcanın 1924 sonrasında uygulamaya konulan asimilasyon politikasınca yasaklı dillerden olduğunu çok sonra öğrendim. Bu arada bir şey daha öğrendim; asimilasyon bir insanlık suçudur… Devlet, önce kuşaklar boyunca işlediği insanlık suçunun kabul edilebilir açıklıkta özeleştirisini vermeli ve mutlaka asimilasyon tahribatını onarmak üzere bir an önce Lazlara anadilde eğitim hakkını teslim etmelidir...