arslan @ ilkhaber.biz

“Tekel Dayanışması” bu gün Kartal Belediyesi önünde bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Amacından uzaklaşmış bu eylemi eleştirmeden geçmeyeceğim.

 

 

Neydi protestonun amacı?

Tekel Alanı’nın neredeyse bedelsiz olarak 49 yıllığına bir Vakıf Üniversitesi’ne devredilmesi ve geçmişte burası için direnen ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçerek alanda bulunan tescilli binaların yıkımına ruhsat veren Kartal Belediyesi’ni protesto etmek..

Buraya kadar güzel..

 

Ama maalesef öyle olmadı. Yapılan iki sayfalık basın açıklamasında, Kartal Belediyesi ile ilgili “ Kartal Belediyesi yetkilileri, alan içinde Endüstriyel Miras olarak tescillenmiş olan ve bizim de ısrarla mevcut halleriyle korunmasını talep ettiğimiz yapıların Yıkım Ruhsatlarını, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda onaylamışlardır ve birkaç gün içinde de yıkımına başlanmıştır”  cümlenin dışında metnin tamamı AKP’nin yolsuzluklarına ayrılmış.

 

Belediye ile ilgili yazılan cümle de, gayet masumane. Eylemin altını dolduracak bir tek cümle yok.!

 

Nedense, açıklamayı hazırlayanların belediye başkanının Tekel’le ilgili önceki düşüncelerini anlatmaya, bu gün neden ve hangi gerekçelerle eski düşüncesinden vazgeçip, içindeki tescilli binaların yıkılması için ruhsat verdiğini anlatmaya dilleri bir türlü varmamış.!

 

Eylem süresince, hükümete yönelik sloganlar atıldı. Belediye ile ilgili tek bir slogan atılmaması da bence manidardır.!

 

Madem belediye başkanına veya yönetimine  bir eleştiriniz olmayacaktı, o zaman neden bu eylemi Kartal Belediyesi önünde yaptınız?

 

Belediye binası önünde eylem yapacaksınız. AKP Hükümetini eleştiren sloganlar atacaksınız. “Hırsız var” diye bağıracaksınız.

 

Böyle bir şey olabilir mi?

 

Eğer eylemin amacı “AKP’nin yolsuzluklarını hukuksuzluklarını hırsızlıklarını” protesto etmekse, o zaman adres yanlış.

 

Eylemin AKP İlçe binası önünde yapılması gerekmiyor mu?  İlçe binası önünde veya meydanda “Hırsız var” diye bağırmak daha doğru olmaz mı?

 

Eğer eylemin amacı, Kartal Belediye Başkanı’nın eski savunduğu görüşten vazgeçip yıkım ruhsatlarını vermesini eleştirmekse, o zaman belediye önünde yapılan açıklamada bunlar neden açıklanmadı.

Yok, eğer protestonun amacı hem hükümet hem belediyeyi  protesto etmekse, o zaman her ikisi de kendi paylarına düştüğü kadar anlatılıp protesto edilecekti.!

 

Ama bu olmadı. Belediyenin yaptıkları es geçildi. Belediye önünde hükümet protesto edildi. Bunu doğru bulmuyor eleştiriyorum.