aydin @ ilkhaber.biz

İnsanlık ailesi ve dünya nüfusunun %95’ini oluşturan işçi ve emekçi yığınların en büyük en kutsal bayramı olan 1 Mayıs bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de coşkuyla kutlandı…

2017 1 Mayıs’ı bugüne kadar ülkemizde görülmemiş en büyük katılım, en büyük coşkuyla ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Emekçiler biat kültürü başta olmak üzere baskılara, sömürüye, savaşlara karşı ortak mücadeleye çağırmanın yanında ekonomik ve demokratik taleplerini en coşkulu biçimde slogan ve dövizlerle dile getirdiler.

İstanbul’da her türlü engel baskı ve ulaşım sıkıntısına rağmen milyonlar Bakırköy meydanına aktı. Hep bir ağızdan “Diktatörlüğe hayır! İnsanca yaşamak, insanca çalışmak istiyoruz”u haykırdılar.

Emekçi yığınların bir diğer haykırışı ise OHAL ve KHK’nın kaldırılması, tek adam diktatörlüğüne geçit vermeyeceğiz sloganları yeri göğü inletecek türden olmasıydı.

Emekçilerin sendikal mücadeleye saygı, taşeronlaşmaya hayır dövizleri taşıması kayda değer başka bir olaydı.
İşçi sınıfının uluslar arası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın ülkemizde büyük coşkuyla kutlanmış olması herkese bir şeyler hatırlatmaya yeter de artar…

Katılımcıların şaibeli 16 Nisan referandumuna tepkileri her fırsatta dile getirdiler. Diğer bir tepkileri ise işsizliğe, yoksulluğa, antidemokratik uygulamalara, taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, grev yasaklarına tepkilerini dile getirmeleri…  gelecek güzel günler, demokratik gelecek, güzel yarınlar için umut vericiydi.

“Hayırlı” güvenli bir ülke ve dünya için nice 1 Mayıslara diyoruz…