arslan @ ilkhaber.biz

Son zamanlarda Kartal Belediye Meclisinde, üzerinde  çok düşünülmesi gereken olaylar yaşanmaya başlandı. Birinci olay,  birsüre önce Belediyenin iştiraklerinden Karyapsan’ın borçlanma talebiyleilgiliydi. Bu teklifin oylanması sırasında bazı meclis üyeleri meclisiterk edince, CHP azınlığa düşmüş, teklif AKP’li üyelerin ret oyuylameclisten geçmemişti.

İkinciolay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. Bu olayda da, komisyonun teklifiyleTokat’ın Baydarlı Belediyesi’ne ‘’Çocuk Oyun Grubu’’gönderilmesi ileilgiliydi. CHP’nin kendisi bu olayı meclise getirmesine rağmen, kendimeclis üyelerinin oylarıyla ret edildi.

Birbaşka olay ise, Belediye’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde bir derneğetahsis ettiği arsa üzerine yapılacak olan ‘Öğrenci Yurdu’ ile ilgilikonu idi.

İlgiliBaşkan yardımcısı ve alt kadronun, hazırlayarak meclise gönderdiği buteklifte CHP’li meclis üyelerinin karşı çıkmasıyla müdürlüğüne gerigönderildi.

Bu olayda da büyük hatalar yapılmıştı..

Arsaverilmiş, ama İlgili Başkan Yardımcısı ve ilgili birimler öyle altyapıdan yoksun bir dosya hazırlayarak meclise göndermiş ki, meclisüyeleri dosyayı müdürlüğüne göndermek zorunda kalmış.

Haksız da değiller..                                                                    

Bakıldığında bu tür olaylar, hem belediye başkanını, hem de partiyi zor durumda bırakmaktadır.

Tabi bu konuda çeşitli rivayetlerde söz konusudur. Bu dosyayı kimler  hazırlamıştır.?Kim kontrol etmiştir. Daha doğrusu etmişimidir.? Bence bu olay çokmanidardır. Bu dosya, ilgili başkan yardımcısından nasıl onay alıpmeclise gelebilmiştir.

Meclise bir dosya gönderiyorsunuz, ama meclisten onaylanmasınıistediğiniz o dosyada, ne yapılacak, nasıl yapılacak, iş hangikriterlerde yapılacak, hangi şartlarda yapılacak, belli değil.

Hele siz bir onaylayıp gönderin, sonra tamamlarız yaklaşımı doğru değildir. CHP’li meclis üyeleri bu yanlışa izin vermemiştir. Doğru da yapılmıştır.

Bu tür olaylarda, insanın aklına başka şeylerde gelmiyor değil..

Bu denli bir hata nasılyapılabilir, alta kadrolarda bir zaafiyet mi vardır. Bu dosyayı kimlerhazırlamıştır. Hazırlanırken, hiç mi teknik bir insan görmemiştir. Böylehata olabilir mi.?

Neresinden bakılırsa bakılsın yaşananların Belediye Başkanına ve partiye de zarar verdiği  bir gerçektir.

Bu olaylar, bazı çevrelerce farklı bir şekilde algılanmaktadır. Birileri bu olaya kendi bulunduğu pencereden bakarak değerlendirebilir.

Ama, önemli olan bu olayların kamuoyunda nasıl algılandığı, sıradan insanların nasıl gördüğüdür.