CHP’li Kartal Belediyesi’nin, 2018 Meclis dönemi nisan ayı encümen üyelikleri seçimlerinde, mecliste demokratik haklarını kullanarak “Encümen Üyeliği’ne” aday olan Medet Kıskanç ve Tuncay Şahan “Gurup Kararı’na uymadıkları” gerekçesiyle, CHP Kartal İlçe yönetimi tarafından ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiş, İl Disiplin Kurulu’da bu kararı yerinde bularak onaylamıştı. Kısanç ve Şahan, karara itiraz ederek, Yüksek Disiplin Kurulu’na götürmüştü.

 

Geçiğimiz günlerde itirazı değerlendirene Yüksek Disiplin Kurulu Kıskanç ve Şahan’ı  haklı bularak İl Disiplin Kurulu Kararını bozmuştu. Yüksek Disiplin Kurulu, gerekçeli kararını açıkladı.

YDK kararında şu görüşlere yer verdi. “Sevk, savunma, itiraz ve tüm dosya kapsamından şikayetlinin Belediye Meclis Grubunun kararına rağmen Belediye Encümenliğine aday olup Encümen seçildiği anlaşılmaktadır. Anayasanın 67’ye göre vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Belediye Encümenlerinin seçimi 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi, Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi ve CHP Belediye ve İl Genel Meclis Grupları Yönetmeliği 2. Maddesinde düzenlenmiştir. Seçme ve seçilme hakkı Anayasada düzenlenmiş, kişiye sıkı sıkıya bağlı vazgeçilmez haklardandır. Yasa ve yönetmeliklerde Encümen seçimlerinde grup kararı alınabileceğine dair bir düzenleme yoktur.

Aksine CHP Belediye ve İl Genel Meclis Grupları Yönetmeliği’nin 2. Maddesinde Belediye Başkanlarının yürütme ile ilgili yasal görevleri hakkında grup kararı alınamaz. Belediye Encümeni, Belediye’nin Belediye Başkanı ile birlikte yürütme kurulunu oluşturur.

Sonuç olarak şikayetlinin Tüzük 68/1-amaddesinde düzenlenen grup kararına uymamak kastıyla hareket ettiğine dair kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığı anlaşılmakla şikayetlinin itirazının kabulüyle aleyhine verilen kesin çıkarma cezasının kaldırılmasına, şikayetli hakkında ceza tayinine yer olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.