Hatay’ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının asitli saldırısı sonucu yüzü tanınamaz hale gelen, bir gözünü kaybeden, bir gözünde de görme kaybı yaşanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in ameliyat masraflarının, ‘estetik kategorisinde’ değerlendirilerek devlet tarafından karşılanmaması kamuoyu vicdanını yaralarken, mağdurların sesi olan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Avukat Mahmut Tanal, Özek ve diğer mağdurların karşılaştığı sorunun çözümü için harekete geçti. 

KANUN TEKLİFİ VE SORU ÖNERGESİ VERDİ 
Şiddet mağdurlarının geçirmeleri gereken sağlık operasyonu giderlerinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınması yönünde kanun teklifi veren Tanal, ayrıca Berfin Özek’in yaşadığı mağduriyete ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. 

HER İKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILSIN 
CHP’li Av. Tanal’ın hazırladığı kanun teklifinde, ‘sosyal devlet’ ilkesi hatırlatıldı. Kanun teklifinde, devletin gencecik bir vatandaşını hayatının baharında çaresiz bıraktığının altı çizilerek, “Kadına, çocuğa, yaşlıya, zayıfa şiddet eylemlerinde sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak, mağdurun maruz kaldığı şiddet eyleminden doğan fiziksel ve ruhsal zararlarını giderme yükümlülüğü gereği, devlet tarafından önlenemeyen zayıfa karşı şiddet eylemlerinin en azından maddi ve manevi yaralarının giderilmesi için, mevcut mağduriyetlerin kamu gücüyle giderilmesinin hukuki altyapısının sağlanması adına 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılması gerektiği” vurgulandı. 
KEYFİ ESTETİK DEĞİL ZARURETTİR  
Kanun teklifinin madde gerekçelerinde, şiddete maruz kalanların ameliyatlarının keyfi bir estetik operasyonu değil, sağlığın ve zaruriyetin sonucu olduğu kaydedildi. Madde gerekçelerinde, “Şiddet mağdurlarının vücut bütünlüklerinin şiddet eyleminden önceki haline geri getirilmesi amaçlı tedavilerinin Kurum nezdinde karşılanmaması sorununa çözüm getirilmesi gerektiği” belirtildi. 

BERFİN’İN TEDAVİSİNİ ÜSTLENMEK DEVLETİN ASLİ GÖREVİ DEĞİL Mİ?
CHP’li Vekil Mahmut Tanal, hazırladığı soru önergesinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Berfin Özek’in tedavisini üstlenmek, Anayasa’nın 5’inci maddesi gereğince devletin asli görevi değil midir? Bu görev ifa edilmemekle vatandaşın devlete olan güveni sarsılmıyor mu? 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Ka rşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un amacı kadını korumaktır. Kanunun amacı doğrultusunda Berfin Özek’in tedavisi neden yapılmamaktadır, yoksa bu kanun aksesuar olarak mı yazılmıştır?” soruları yöneltildi.