Kartal bir araya gelen Gazeteciler, “Gazetecilik etik kurallarına ve meslek ilkelerine bağlı gazetecilik istiyoruz” sloganıyla “Etik Medya Platformu” kurdu.

Platform, bu gün yayımladığı bir bildiriyle, kuruluş ilkelerini ve amaçlarını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Günümüzde medya hızla gelişiyor. Gerek görsel medya, gerek yazılı basın gerek sosyal medya, devasa bir kitleye ulaşıyor.

Artık çocukların bile kullandığı akıllı telefonlar ve tabletler herkesin haber almasına olanak sağlıyor.

Bu durum bir okur kitlesini yarattığı gibi tüm kullanıcıları muhabir, gazeteci ve fotoğrafçı yapıyor.

Günümüzde eğitimli eğitimsiz her isteyenin basın savcılığına başvurarak gazete yayımlamak için mevkute çıkarması, medyada eğitim düzeyini, liyakatsızlığı ve etik kuralsızlığı hızla yayıyor.

"Yeni Medya" dediğimiz bu olgunun içindeki farklı kanalların kullanıcıları kendilerine has kurallar belirliyor buna göre iletişimlerini sağlıyor.

Hayatımızı çok yönlü etkileyen bu araçlar, getirdikleri olumlu katkılarla birlikte, aynı zamanda yarattıkları olumsuz toplumsal ve bireysel etkilerle de en fazla tartışılan konuların başında geliyor.

“Yeni Medya” ile iletişimin günlük yaşamda etkinliğinin sürekli güçlenmesi ve neredeyse hayatımızı yönlendirip belirler hale gelmesi, etik ve liyakat tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Hele Türkiye gibi ekonomik - siyasal - sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı ve toplumsal dinamiklerin yoğun olduğu bir ülkede, etik davranmak daha da önemli ve hayati sorunlar oluşturuyor.

Bu nedenlerle medyamızın liyakatlı insanların yönetiminde etik kurallarla yönetilmesinin günü gelip geçiyor.

Yetkililer, etik kuralların hakim olduğu bir medya oluşumuna önem vermeyecekse onları da harekete geçirmek biz basın mensuplarının görevidir.

Etik Medya Platformu, tam da bu sebepler ile hayata geçmiştir.

Platform olarak devletin tüm yetkili kurumlarını, yerel yöneticileri  medyada etik yaklaşıma destek verecek biçimde davranmaya çağırıyoruz.

 

AMAÇLARIMIZ

Etik Medya ismini de bu gerekçeler ile verdiğimiz platformumuzun amaçları;

- Kamuoyunda itibar kaybına uğrayan medyayı, meslek etik kuralları çerçevesine çekmektir.

- Gazetecilik yapma çabasında olan ve yeni başlamak isteyen herkesi, belli periyodlarla mesleki eğitimlerden geçirmek, daha bilinçli ve layıkıyla görev yapmasına olanak sağlamak ve bu sayede gazeteciliğe tekrar saygınlık kazandırmaktır.

- Hükümetin ilgili kurumlarıyla görüşecek, hiç bir eğitimi ve liyakat sahibi olmayanların bu mesleği yapmalarına izin verilmemesi yönünde tedbirlerin alınması hususunu anlatacaktır.

- Gazeteciliği icra ederken meslek etik kurallarına aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi ya da tarafımıza bildirilmeleri durumunda, yapılan bu eyleme kayıtsız kalınmayacak, meslek etiğine uymayarak biz gazetecilerin itibarını da gölgeleyen kişi ve kuruluşlara ortak ses olarak gereken tavır konulacaktır.

 

KAPSAM VE PROGRAMIMIZ

Etik Medya Platformu'na, meslek ilkelerini kabul eden, mesleki kariyeri liyakat sahibi olan herkes katılabilecektir.

Ancak gazetecilik meslek yaşamında, şantaj, tehdit, tetikçilik gibi etik dışı davranışlarda bulunanlar Etik Medya Platformu'na kabul edilmeyecektir.

Mevcut durumda mesleği yapan ancak mesleki eğitimi olmayan veya mesleki liyakatı olmayanlar, platformun desteği ile mevcut durumda uygulamada olan bir dizi eğitimlerden geçtikten ve yeterlilik belgesi aldıktan sonra Etik Medya Platformu'na  katılabilecektir.

Etik Medya Platformu, bu eğitimi almak isteyenlere her türlü desteği verecektir.

Bu ilkeleri kabul etmeyenler, platforma kabul edilmeyecektir.

 

PLATFORM KURUCULARIMIZ

Arslan ARİÇ

İsmail POLAT

Necmettin GÜLTEKİN

Yalçın BEL

Kenan GÜLERCİ

Ömer ERDEM

Nergiz SÜSLÜ

Yaprak KAPLAN

Halil İbrahim ZAZA

Barış ARİÇ

Bülent ÇİMEN

Vural DAĞTEKİN