Gazeteniz İLK HABER Türkiye’nin yakından takip ettiği bir olayda, yine gündem belirledi.

Mahkemenin Kartal “Kentsel Dönüşüm” planlarıyla ilgili verdiği “yürütmeyi durdurma kararını ilk kez Türkiye’ye İLK HABER  duyurdu.

 

Haberimizin yayınlanmasının ardından ulusal ve yerel gazeteler de konuyu haberleştirdi.

 

Gazeteniz İLK HABER bu gün’de planların yürütmesinin durdurulmasına neden olan ve İTÜ’den  üç bilirkişi heyetinin hazırladığı 12 sayfalık rapordan bazı bölümleri yayımlıyor.

 

RAPOR DA ÖZET OLARAK

 

Katılım ve uzlaşma konusunda yapılan uygulamaların sadece sanayi kuruluşlarının sahipleri ile organize edilen dernek kapsamında gerçekleştirilmeye çalışıldığı, alan içinde yer alan konut sahiplerinin ayrı ayrı örgütlenmelerle sesini duyurmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

Bu durum demokratik süreçler bakımından farklı konular için olumlu görülse de, güncel davaya konu olayda yarattığı durum nedeniyle, kentsel dönüşümün temel anahtarı olan KATILIMDA EŞİTLİK İLKESİNİ SAĞLAMAMAKTADIR.

 

-TOPLUMSAL YARAR İLKESİ SAĞLANMAMAKTADIR

 

-İMAR KANUNUNDA BELİRTİLEN NAZIM İMAR PLANI” TANIMINA UYGUNLUK SAĞLAMAMAKTADIR.

 

-PLAN YAPIM ESASLARINA UYGUNLUK SAĞLAMAMAKTADIR

 

-ŞEHİRCİLİK İLKELERİ VE PLANLAMA ESASLARINA UYGUNLUK SAĞLAMAMAKTADIR.

 

İptali istenen planın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı kanısına varılmıştır.