Bakırköy Zeytinlik Mahallesi, 564 ada, 181 parselde bulunan 127 dönüm arazide 33000m2 toplam inşaat alanı olan Özel hastane yapımı için ÇED olumlu raporu verildi.

AYAMAMA VE TAVUKÇU DERESİ ARASINDA KALIYOR

Olaya tepki gösteren, İBB eski Belediye Meclis üyesi, İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan,bu kararı veren kurumun bilimsel ve akla uygun hiçbir araştırma ve gerekçesi olmadığını söyledi.

Doğan “Deniz kıyısına yapılacak olan bu Hastane aynı zamanda  Ayamama Deresi ile Tavukçu Deresi arasında kalıyor. Bu alana yapılan ve üç bodrum kat + onaltı kat yol seviyesi üstü yaklaşık 50m yüksekliğinde 33000m2 yapının çevreyi olumsuz anlamda etkileme durumunun olmayacağı raporu veriliyor. Bu kararı veren kurumun bilimsel ve akla uygun hiçbir araştırma ve gerekçesi yoktur” dedi

ÇEVREYE VE DOĞAYA TAHRİBAT

Raporda, böylesine devasa bir yapının çevreye getirdiği yapı yoğunluğu, trafik ve nüfus yoğunluğunun yol açacağı sorunların yanı sıra çevrede oluşacak kıyı kirliliği ve hava akışını engeleyen yüksek yapının sakıncalarına deginilmediğini belirten İbrahim Doğan “Bu projelerin çevreye ve doğaya vereceği zararları ve tahribatı önlemek amacı ile ÇED RAPORU talep edilmektedir.

Özellikle kıyı alanlarında ve dere yataklarını yakın yerlerde çevre koruma raporları talep edilerek imar planlarına rağmen doğal çevreye verilecek tahribatı önlemek amacı ile bilimsel araştırma sonucu düzenlenir ve çevrenin korunması esas alınır. Bu alanda yapılan yaklaşık 50m yüksekliğindeki bu yapı deniz kıyısına ve çevreye vereceği tahribatin yanı sıra rüzgar akımınıda engellemektedir” dedi

İKTİDAR RANT UĞRUNA İSTANBULA İHANET ETMEYE DEVAM EDİYOR 
Siyasi iktidarın rant uğruna İstanbul’a ihanet eümeye devam ettiğini söyleyen Doğan “İstanbula rant uğruna ihanet etmeye devam eden siyasi iktidar bu düzenlemeleri pervasızca yapıyor ve bilimsel araştırmalar dan uzak, yasaları, hukuku hiçe sayarak doğayı tahrip ediyor.

ÇED yasalarına uygun olmayan bu türden sözde raporlar her gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sayfasında yayınlanmaktadır. Sorgulayan ve hesap soran kimse yok. Sadece prosedürü yerine getirmek amacı ile rapor veriliyor. Böylece İstanbul'da gün geçmiyor ki doğa tahrip edilmesin, yeşil yok edilmesin ve kıyılar yok edilmesin. "ÇED olumlu raporu " adı altında doğal çevre yok ediliyor. Yapılan bu düzenlemeler yasalara ve bilimsellik ilkelerine aykırıdır. Kabul edilemez bu düzenlemeleri red ediyoruz ve kabuletmiyoruz” dedi

ZEMİN ETÜD RAPORU

Projenin Zemin Etüd Raporu’nda dikkat çeken ifadelere yer veriliyor. Raporun bir bölümünde şu görüşlere yer veriliyor “ Arazi çalışmalar, B 2 altında 2.5 ile-4.68 m kotlarında başlayan ve kalınlıkları 1.15 ile 3.75 m arasında değişen gevşek ve orta sıkı silitli kum birimleri ile karşılaşılmıştır.

Yapısı gereği sıvılaşma potansiyeli olan bu tabaka, temel kazısı sırasında büyük ölçüde sıyrılacak olsa da birimlerin sıvıların tetiklenme potansiyelleri ayrıca değerlendirilmelidir. Zira sıvılaşma durumunda bu tabakalarda mukavemet kaybı ve buna bağlı zemin deformasyonlarına sebep olabilecektir. Bölüm 4.1’de tartışıldığı üzere taşıma gücü aşılması sebepli yenilme ve oturma problemlerinin önlemmesi için önerilen kazık temel uygulamalarının, zemin sıvılaşması sebepli problemlere karşı da etkin bir önlem olacağı düşünülmektedir.

Gerçekleştirilmesi önerilen sıvılaşma tetiklenme analızlerine göre, sıvılaşma muhtemel zemin birimlerinin uğrayacağı rijitik ve mukavemet kayıpları, temel tasarımı sırasında, bu birimlerin yatak katsayıları düşünülmek suretiyle dikkate alınmalıdır” deniyor.