İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, TÜİK’in enflasyon oranını olduğundan düşük göstermek için verilerle oynadığı iddialarını meclise taşıdı. Çıray, konuyla ilgili  Meclis Başkanlığı vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.  Meselenin tüm üreten kesimler, ama özellikle de ücretli çalışanlar için hayati bir önem taşıdığını belirten Aytun Çıray, "TÜİK’in yıllık enflasyonu gerçekte olduğundan düşük göstermesi, zaten ayakta kalma mücadelesi veren işçimizin ve memurumuzun lokmasından çalmaktır." dedi.  

"HİLE VE OYNAMALAR"

 TÜİK tarafından, Nisan ve Mayıs ayları  aylık enflasyon artışı ve bunun yıllık bazdaki sonuçlarına  ilişkin açıkladığı oranlarla ilgili olarak konuşan Aytun Çıray, "Marketlerdeki etiketler bir alışverişten diğerine hızlı bir yükselişle değişiyordu. Bu sürekli artışın TÜİK’in verilerine neden gerçekte olduğu şekliyle yansımadığı benim için merak konusuydu. Bunu enflasyon oranını tespit etmek için kullanılan sepetin içeriğine bağlıyordum. TÜİK rakamlarını belirlemekte kullanılan endekslerdeki ancak işin uzmanlarının anlayabileceği deyim yerindeyse hilelere ve oynamalara dikkat çektiler." ifadelerini kaydetti.

GERÇEK ENFLASYON- TÜİK ENFLASYONU

 Bu oynama ve hilelerin otomotiv ve giyim sektörlerinde belli kalemlerdeki veri kalitesini de ciddi bir şekilde düşürmüş olduğunu  söyleyen Çıray, "Sonuçta TÜİK verdiği oranlarla gerçek, yaşanan enflasyon  oranı arasında büyük bir açıklığa yol açmıştır." şeklinde konuştu.

 

GÜVENİRLİK KAYBI

"TÜİK istatistikleri neredeyse her alanda ve her anlamda güvenirlik kaybı yaşamaktadır." diyen İzmir Milletvekili Aytun Çınar, buna sebep olarak ise bu kurumun, seçimlerde iktidara güç vermek için görevlendirilmiş olmasını öne sürdü.

"İKTİDAR OLDUĞUNDAN BAŞARILI VERİLER ÜRETMEYE MECBUR"

Çınar, "TÜİK, adeta seçimlerde iktidarı olduğundan başarılı gösterecek veriler üretmeye mecbur ve mükellef bırakılmış bir kurum manzarası sergilemektedir. Bunun kanıtı, 2018 Eylül'ünde enflasyondaki büyük patlamanın verilerini ortaya koyan dönemin TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı’nın derhal görevden alınmasıdır. TÜİK böylece  gerçeği ortaya koyan verileri değil, iktidarı tahkim edecek sahte gerçekliği üretmekle yükümlü kılınmıştır." dedi. Bunun anlamının ise, TÜİK verilerine göre maaş ve ücret artışlarının sahte-hayali gerçekliğe göre belirlenmesi olduğunu ileri süren Aytun Çınar, "Bu da milletin alacağı ekmeğin sadece küçülmesi değil, alacağı ekmek sayısının  da azaltılması demektir. Kısaca TÜİK rakamlarıyla oynayanlar, milletimizin ekmeğiyle de oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Çıray’ın Berat Albayrak’tan Meclis Başkanlığı vasıtasıyla yazılı olarak yanıtlamasını istediği sorular:

1.       Ekonomist ve piyasa analizcilerinin TÜİK verilerinde sıra dışı endeks sapmaları olarak niteleyerek TÜİK’in enflasyon verileri hakkındaki güvensizliklerinin ve şüphelerinin artmasıyla Yiğit Yağan’ın atanması arasında bir ilişki kurmaları temelsiz ve yanlış mıdır?

 

2.       Bunun temelsiz ve yanlış olduğunu ortaya koymak TÜİK’in kurumsal itibarını korumak ve fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlamak bakımından hayati bir önem taşıdığına göre, ekonomistler ve piyasa uzmanlarının ileri sürdükleri gerçek enflasyon oranıyla TÜİK’in açıkladığı oranlar arasındaki farklılığın sebeplerini kullandığınız yöntem ve verilerle birlikte şeffaflaştırıp milletimizi aydınlatır mısınız?

 

3.       TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı ekonomistler ve piyasa analizcilerinin belirttikleri gibi gerçek enflasyon oranından düşükse, başta işçi ve memurlar olmak üzere çalışan tüm kesimlerin uğradıkları mağduriyeti telafi edecek misiniz, edecekseniz ne zaman ve nasıl edeceksiniz?