GÖRÜNTÜYÜ KURTARMAK İÇİN YARGI REFORMU 

Aytun Çıray, "bu yargı reformunun dışarıda gitgide sıkışan iktidarın bir görüntüyü kurtarma operasyonundan öte bir anlamı olmadığını biz muhalefet olarak başından beri biliyorduk. Anayasa ihlallerinin sıradanlaştığı, en temel hukuk ilkelerinin ve yargının temel güvencesini teşkil eden kuvvetler ayrılığının yok edildiği bir vasatta makyajdan medet ummak bir kavrayış yetersizliğinin değilse, ancak başka hesapların göstergesi olabilirdi. Metin Feyzioğlu için bunu, hem de meslektaşlarını rencide eden bir yüzeysellikle  avukatların ‘yeşil pasaporta sahip olmasına indirgedi."

AKBAY'IN ARANMA KARARI DOĞRU MU?

 

"Şimdi Adalet Bakanı ile birlikte Sayın Feyzioğlu’na sormak istiyorum: Sözcü Gazetesi hakkındaki hiçbir iler tutar yanı olmayan davanın son duruşmasında, avukatların son derece sağlam gerekçelerine rağmen, Sayın Burak   Akbay hakkındaki ‘kırmızı bültenle aranma kararının’ kaldırılmayışını nasıl yorumluyorlar? Adeta yerlere göklere sığdıramadıkları sözde yargı reformunun neredeyse her yönüyle bir hukuk skandalı olan bu davada hiçbir etkisinin görülmemesini bir hukukçu olarak nasıl açıklıyorlar? Bu etkisiz, beceriksiz bier makyajdan öteye gitmeyen sözde yargı reformu strateji belgesini bu tür kararlara rağmen hala ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak aklının ortaya konulduğu bir belge olarak niteleyebiliyorlar mı? Niteleyebiliyorlarsa, lütfen bunu nasıl olup da becerdiklerini bir zahmet kamuoyuyla paylaşmalılar."

HUKUKA SAHİP ÇIKIN

"Sayın Feyzioğlu bu umut bağlayanlar açısında özellikle sizin hukuki, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğunuz. Sizden Türk Milletinin bir temsilcisi, onun kendisine verdiği vekaletin sorumluluklarına sonuna kadar sahip çıkmayı her şeyin üzerinde gören bir vekili olarak gereğini acilen yapmanızı rica ediyorum."