İç İşleri Bakanlığı’nın onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişliğince konuyla ilgili yürütülen ön incelemenin, Belediye Meclisi’nden geçen çok sayıda plan tadilatlarının İmar Kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi

 Müfettiş tarafından Meclis üyelerine gönderilen ve meclisten geçen plan tadilatları mahalle mahalle, ada pafta parsel olarak belirtildikten sonra şu görüşlere yer verildi “Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak; yazılı ifadenizi ve varsa konuya ilişkin belgelerinizi, 5271 sayılı CMK’nın 147 nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükler ile bir Avukatın hukuk bilgisinden yararlanabileceğinizi göz önünde tutarak, bu yazının tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, Müfettişliğime iletmek üzere Kartal Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne sunmanızı, aksi tektirde ifade hakkınızdan imtina etmiş sayılacağınızın bilinmesini ve gereğini rica ederim.