Mahkeme, Kartal Adliyesi’nin yanında bulunan ve fonksiyon değişiklikleri yapılarak imara açılan “Şehir Parkı” planını iptal etti.

Kartal Anadolu Adliyesi yanında bulunan ve içinde iki gölet’in bulunduğu ve yeni Kartal Stadyumu’nun yapılacağı 176 dönümlük “Şehir Parkı” fonksiyon değişikliği yapılarak Ticaret+Konut fonksiyonu yapılarak imara açıldı.

İBB eski meclis üyeleri İbrahim Doğan, Hakkı Sağlam, Özgür Aydın planların iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Meclis üyelerinin itirazını haklı bulan 10. İdare Mahkemesi, yapılan planı iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemenin verdiği iptal kararına üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’nde (istinaf) itiraz etti. Bakanlığın itirazını değerlendiren üst mahkeme, İdare Mahkemesi’nin kararının yerinde bularak, Bakanlığın itirazını ret etti.

Mahkeme ret kararında  şu görüşlere yer verdi “ İleri sürülen iddialar, dayandığı hukuki ve kanuni gerekçeleri Dairemizce de uygun bulunan İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 25.09.2018 tarih ve sıyılı kararının kaldırılmasını gerektirecek niteliikte bulunmadığından !ztinaf talebinin reddine..30 gün içinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi”