İBB eski Meclis üyeleri Hakkı Sağlam, İbrahim Doğan ve Özgür Aydın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar değişikliğinin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan ilkelerine aykırı olduğu, kamu yararı taşımadığı ve aynı yere 100 metre uzklıkta bir cami bulunduğunu belirterek planların iptali için mahkemeye dava açmıştı.

İtirazı inceleyen 12.İdare Mahkemesi, konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapılmasını istemişti.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda “Kartal Orhantepe mhallesi, 2511 ada, 312 parsel ve komşuluğunda ki bir kısım alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin planlama ilke ve teknikleri ile mevzuat ile getirilen düzenlemelere aykırı olduğu ve bu nedenle kamu yararı taşımadığı” belirtildi.

DOĞAN “YÜZ METRE YAKININDA BİR CAMİ VAR”
Eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, konuyla ilgili şunları söyledi “ bu alanı kısmen kıyı kenar çizgisinde, kısmen dolgu alanında, bu bölgede 100 metre arayla bir cami ve bir cami alanı var, bu durum imar kanununa, imar elkelerine aykırı bir planlamadır. Bu düzenleme yasalara aykırıdır” dedi.

İbrahim DoğanBilirkişi Raporu’nun kendilerinin bu konuda ne kadar haklı olduklarını gösterdiğini belirterek “Burası yaklaşık 7 dönümlük bir arazi, olası depremde toplanma alanı olarak kullanılması gerekiyor. Böyle alanlara ihtiyaç var. Halkıntalibi de bu yönde, ama maalesef vatandaşın dinlenme ve gezi alanı olarak kullandığı bu alanlar iktidar taragından imara açılıyor. Bizim bu politikalara sessiz kalmamız söz konusu olamaz. Bunları reddediyoruz. Zaten Bilirkişinin hazırladığı rapor da bizim haklılığımızı teyit etmiştir. Bu durumda mahkemenin vereceği karar büyük önem arzetmektedir” dedi