Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),  2018 yılında kültürel istihdamın bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 648 bin kişi olduğunu açıkladı. Kültürel istihdamın yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu. Erkekler 2018 yılında kültürel istihdamın yüzde 50'sini, kadınlar da aynı şekilde yüzde 50'sini oluşturdu.
 
KÜLTÜREL İSTİHDAMDA YAŞ GRUBU

TÜİK verilerine göre; yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 62,5'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 29'u 15-29 yaş grubunda, yüzde 8,6'sı ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA EĞİTİM GRUBU

TÜİK, kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5'ini lise altı eğitimlilerin, yüzde 32,1'ini yükseköğretim, yüzde 22,4'ünü ise lise ve dengi meslek okulu mezunlarının oluşturduğunu açıkladı.

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA ÜCRETLENDİRME

Verilere göre; kültürel istihdamda olanların, yüzde 59'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,3'ü tam zamanlı çalışırken, yüzde 28,7'si yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 37,7 saat oldu.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARI İSTİHDAMI


İstatistiklere göre; kültürel istihdamın yüzde 87,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,7'sini ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların yüzde 44,6'sı el sanatları çalışanları, yüzde 14'ü mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 10'u ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.

MİMARLIK VE UZMANLAŞMIŞ TASARIM FAALİYETLERİ

TÜİK verilerine göre; kültürel istihdamın yüzde 31'ini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 69'unu ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre "Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri"nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,5, "yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri"nde çalışanların payı yüzde 6,8, "Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri"nde çalışanların payı ise  yüzde 4,3 oldu.