Açıklama şöyle;

"Maltepe Cemevi ve Kültür Merkezi gerçeği

 İstanbul’da yaşanan seçim atmosferini fırsata çevirmek isteyen bazı art niyetli gruplar, Maltepe Cemevi ve Kültür Merkezi konusunda kamuoyunu asılsız bilgilerle yanıltarak, kurumumuz ve Başkanımızı yıpratmak istemektedir.

 Olayın aslı şöyledir:

 3350 ada 4 parselde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait 4241 metrekarelik arsada 1990’lı yılların başında başlayan Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatı, 20 yılı aşkın bir süredir devam etmesine rağmen bitirilmemiştir.

 31 Mart 2014 yılı Yerel Seçimler sonucu Maltepelilerin desteği ile göreve gelen Belediye Başkanımız Sayın Ali KILIÇ, Maltepe’de kangrene dönmüş birçok sorunda olduğu gibi burada da çözümsüzlüğe el attı. Kiracı vakıf veya dernek yöneticilerinin iç çekişmelerine daha fazla alet ettirilmeden, mülkiyeti Belediyemize ait arsa; öncelikle yönetimi Belediyemize ait olan Süreyyapaşa Vakfı’na Belediye Meclisi’nin oy birliği ile kazandırıldı. İnşaattaki maddi ve manevi tüm sorumluluklarda Belediyemizin %100 iştiraki MATAŞ’a devredildi. Yıllardır tamamlanamayan Cemevi ve Kültür Merkezi inşaatı, Maltepe Halkının hizmetine sunulmak üzere hukuka, kamu yararı ve kamu vicdanına  dayanarak hızlandırıldı.

 Türkiye’de AİHM dahil olmak üzere tüm resmi kurumlardan önce ve ilk olarak ‘Cemevleri İbadethanedir’ kararına imza atan Belediye Başkanımız ve Kurumumuz ne acıdır ki; kendi menfaatleri uğruna inancı alet eden güruh tarafından hedef alınmaktadır. İnşaat çalışmalarının sona yaklaşıp vatandaşların hizmetine açılmak için gün sayan Cemevi ve Kültür Merkezi, bu güruh tarafından işgal edilmek ve kamu vicdanına aykırı olarak fırsata çevrilmek istenmektedir.

 Maltepe Halkının ve Anayasamızın talep ve emirlerini kendine ilke ve dayanak edinen Belediyemiz, her ne şartlarda olursa olsun fırsatçılara izin vermeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.