CHP İstanbul milletvekili avukat Mahmut Tanal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Öğrenim Akademik Yılı açılış töreninde gündeme getirdiği KYK kredileri hakkında meclise kanun teklifi sundu. 

“Yüksek Öğrenimini tamamlamış bu gençlerimizin iş dünyası içinde bulunmaları Ülkemizin gelişimi ve geleceği açısından elzemdir. Yüksek işsizlik oranları ve giderek artan iş bulma kaygıları ile bunalmış gençlerimizin sırtında kambur olan bu Yüksek Öğrenim ve Katkı Kredisi borçları silinmelidir. Kanun Teklifimiz ile Yüksek Öğrenim sürecinde Katkı ve Öğrenim kredisi kullananların kredi borçlarının silinmesi amaçlanmıştır. Yüksek Öğrenim görenlerin mezuniyet sonrası iş dahi bulamadan borçlandırılmış olmalarının verdiği sıkıntı ve iş bulma sürecinin uzaması yüzünden icra takibine düşme risklerin ortadan kalkması sağlanacaktır. Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda, çocuklarını ciddi fedakârlıklarla üniversiteye gönderen aileler, üniversiteden mezun olan çocuklarının daha iyi yaşam koşullarına ulaşacağını ümit ederken hüsrana uğruyor. Yüksek Öğrenimlerini yeni tamamlamış ve topluma faydalı bir birey olup, kendi ayakları üstünde durmayı hedefleyen ümit dolu gençlerimiz de hayal kırıklığı yaşıyor. Vasıfsız sayılan işlerde dahi ciddi bir iş bulma yarışı varken iş bulmakta ciddi zorluklar yaşayan Katkı Kredisi kullanmış gençlerimiz bir de borçlarının vermiş olduğu zorluk ile maddi sıkıntıların altından kalkamaz hale geliyor. Öğrenim kredisi kullanan gençlerimizin ailelerinin çoğunun dar gelirli olması nedeniyle bu krediye başvurdukları istatistiklerle de sabit olduğundan, kredi borcu bulunan gençlerimizin ailevi bir destekten de uzak olduğu, bu sebeplerle de Katkı Kredisi kullananların büyük çoğunluğunun kredi borcunu ödeyemediği görülmektedir.” Tanal’ın Meclis’e sunduğu Kanun Teklifi ise şöyle;

351 SAYILI YÜKSEKÖĞRENİM VE KREDİ YURTLAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 16.8.1961 Tarih 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanunu 16. Maddesine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 7- Bu kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle öğrenim ve katkı kredisi almakta olanlar ile kredi borcu olanların borçları başka bir işleme gerek kalmaksızın silinir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunu Cumhurbaşkanlığınca yürütür.