Mimar Aysel Durgun, Platform adına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama’da tüm İstanbull’u hemşehrilerini İmamoğlu’na destek vermeye çağırdı.

 

İşte Durgun’un o çağrısı

 

KAMUOYUNA DUYURU

Biz iş, aş, barınma, eğitim gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere ata topraklarımızdan koparak İstanbul’a farklı zamanlarda göç etmiş ve yaşamını burada sürdüren Trabzonlular olarak diyoruz ki;
Bir yandan yaşamımızı sürdürdüğümüz ülkenin ve kentin ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yaşamına uyum sağlayıp katkılar sunarken diğer yandan ata topraklarımıza ve köklerimize olan bağlılığımızı da ısrarla devam ettirme konusunda kararlıyız. Hem etkin ve uyumlu bir İstanbul hemşehrisi hem de köklerine önem veren birer Trabzonlu olarak kendimizi konumlandırmaya devam edeceğiz.
Trabzon kökenli insanların oluşturduğu yöre dernekleri, vakıflar, spor kulübü vb. kuruluşların yöneticilerinin politikacılar tarafından baskı altına alınarak iktidara destek vermeye zorlanmasını asla kabul etmiyoruz.
Yaşamın çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atmış birçok Trabzonlu insanımız bulunmaktadır. Bu hemşehrilerimizin başarıları ile övünüyor, onları baş tacı yapmayı bir görev sayıyoruz.

İstanbul’da yaşayan herkesle iyi komşuluk ve hemşehrilik ilişkileri geliştirmek; uygar, demokratik ve dayanışmaya önem veren bir yaşam sürdürmek istiyoruz. Bu kapsamda hiç kimsenin, dini inancı, mezhebi, etnik kökeni, siyasal düşüncesi nedeniyle ötekileştirilmediği huzurlu bir İstanbul özlemimizi ifade ediyoruz.
Tarihi, kültürel, mimari ve doğal değerleri korunan, trafik sorunu çözülmüş, kararların alınmasında demokratik mekanizmaların işlediği, kararların rant üretmeye değil kentte yaşayanların ihtiyaçları gözedilerek alındığı, kültür ve sanat etkinliklerinin teşvik edildiği, yoksulların her yönden desteklendiği bir İstanbul’un inşa edilmesi en büyük dileğimizdir.
Tüm bu ve benzeri nedenlerden dolayı, 23 Haziran 2019 seçimlerinde, haksız yere belediye başkanlığı elinden alınan, Trabzon’nun yetiştirdiği önemli bir değer olan Ekrem İMAMOĞLU’nu destekleyeceğiz. Yeni bir haksızlığa uğramaması için her koşulda yanında olacağımızı belirtmek isteriz.

Tüm İstanbullu hemşehrilerimizi de belediye başkanlığı sürecinde yukarıdaki ilkelere uygun davranacağına inandığımız Ekrem İMAMOĞLU’na destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

TRABZONLULAR PLATFORMU