Kuzey Ormanları Savunması (KOS) ve Don Kişot Bisiklet Kolektifi(DKBK), taş ocakları, RES, termik ve nükleer santrallere karşı dayanışma ve direnişi konuşmak için vatandaşlara kamp çağrısında bulundu.


KOS ve Don Kişot’un ortak kamp çağrısı şöyle:


"Trakya’nın yaşam kaynağı Kuzey Ormanları; enerji, inşaat ve maden şirketlerinin yoğun saldırı ve ablukası altında. Taş ve maden ocakları, RES’ler ve Rus doğalgaz hattı için tahrip edilen Istrancalara, termik ve nükleer santralin ölüm bacaları dikilmek isteniyor. Savunduğumuz ormanın güzelliklerini keşfe çıkıp, nefesini içimize doldururken, direnişi ve dayanışmayı konuşacağız. "


Kamp Facebook etkinlik sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.